14 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại The Hong Kong Polytechnic University

null

3794

69

XẾP HẠNG THE TIMES 171

Bachelor of Engineering (Honours) in Aviation Engineering

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (417,283,538 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Honours) in Hotel Management

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (417,283,538 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Honours) in Tourism and Events Management

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (417,283,538 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Hotel and Tourism Management

13 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2.5 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Global Hospitality Business

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science/Postgraduate Diploma in International Hospitality Management

20 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1-1.5 YEARS FOR MSC; 1 YEAR FOR PGD

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science/Postgraduate Diploma in International Tourism and Convention Management

13 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1-1.5 YEARS FOR MSC; 1 YEAR FOR PGD

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Mechanical Engineering (Aviation)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,100.00 (417,581,598 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Aviation Management and Economics

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Hospitality and Hotel Management

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Hotel and Tourism Information Technology Management

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Tourism Management

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 TO 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

PolyU hiện xếp vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng QS “Top 50 under 50” năm 2019, là danh sách top 50 trường đại học thế giới được thành lập dưới 50 năm.

  • Uy tín giáo dục của trường được công nhận toàn thế giới
  • Tham gia các nghiên cứu có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực
  • Tự hào cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới
  • Đón nhận sinh viên quốc tế từ hơn 30 nước