371 khóa học tại The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

1813

14

XẾP HẠNG THE TIMES 91

BA (Hons) in Linguistics and Translation

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 March 2022

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in English and Applied Linguistics

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 March 2022

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Social Policy and Social Entrepreneurship

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 March 2022

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Social Work

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 March 2022

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Scheme in Design

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 March 2022

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Scheme in Fashion and Textiles

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 March 2022

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in Accountancy

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 March 2022

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in Accounting and Finance

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 March 2022

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in Aviation Management and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 March 2022

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in Financial Services

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 March 2022

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in International Shipping and Transport Logistics

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 March 2022

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in Management

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 March 2022

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The Hong Kong Polytechnic University

PolyU đứng thứ 66 trên Bảng xếp hạng QS World University Rankings và thứ 91 trên bảng xếp hạng World University Rankings của Times Higher Education.

  • Danh tiếng về học thuật nổi tiếng thế giới
  • Dự án nghiên cứu có ảnh hưởng lớn thuộc nhiều lĩnh vực
  • Tự hào với hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới
  • Đón nhận sinh viên quốc tế từ hơn 30 nước

Tư vấn du học