Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

383 khóa học tại The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

1741

6

XẾP HẠNG THE TIMES 91

Bachelor of Arts (Honours) in Social Policy and Social Entrepreneurship

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Social Work

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Scheme in Applied Social Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Scheme in Design

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Scheme in English and Applied Linguistics

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Scheme in Fashion and Textiles

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Scheme in Linguistics and Translation

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in Accountancy

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in Aviation Management and Finance

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in Financial Services

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in International Shipping and Transport Logistics

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in Management

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

HK$145,000.00 (426,470,588 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The Hong Kong Polytechnic University

PolyU đứng thứ 66 trên Bảng xếp hạng QS World University Rankings và thứ 91 trên bảng xếp hạng World University Rankings của Times Higher Education.

  • Danh tiếng về học thuật nổi tiếng thế giới
  • Dự án nghiên cứu có ảnh hưởng lớn thuộc nhiều lĩnh vực
  • Tự hào với hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới
  • Đón nhận sinh viên quốc tế từ hơn 30 nước

Tư vấn du học