4 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Savannah College of Art and Design

hongkong

292

B.F.A. in UX Design

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Sáu 2019, 9 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 23 Tháng Ba 2020

HK$291,206.00 (868,101,801 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.A. in Graphic Design and Visual Experience

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Sáu 2019, 9 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 23 Tháng Ba 2020

HK$298,181.00 (888,894,677 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.A. in Interactive Design and Game Development

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Sáu 2019, 9 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 23 Tháng Ba 2020

HK$298,181.00 (888,894,677 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.A. in Luxury and Fashion Management

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Sáu 2019, 9 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 23 Tháng Ba 2020

HK$298,181.00 (888,894,677 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH