1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại The Education University of Hong Kong (EdUHK)

hongkong

396

2

Khóa học tiếng Anh

Master of Social Sciences in Sports Coaching and Management

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2020

HK$120,000.00 (357,726,888 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH