1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại The Education University of Hong Kong (EdUHK)

hongkong

422

Khóa học tiếng Anh

Master of Social Sciences in Sports Coaching and Management

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2020

HK$120,000.00 (355,066,836 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH