1 khóa học Giáo Dục So Sánh tại The Education University of Hong Kong (EdUHK)

hongkong

246

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Education (EdD) (Specialised Area - International and Comparative Education)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

HK$120,000.00 (358,880,016 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH