5 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại The Education University of Hong Kong (EdUHK)

hongkong

411

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) in Creative Arts and Culture

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

HK$140,000.00 (414,459,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Creative Arts and Culture and Bachelor of Education (Honours) (Musi ...

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

HK$140,000.00 (414,459,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Creative Arts and Culture and Bachelor of Education (Honours) (Visu ...

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

HK$140,000.00 (414,459,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Education (EdD) (Specialised Area - Creative Arts Education)

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2019, Tháng Một 2020

HK$120,000.00 (355,250,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Visual Arts Education and Creative Practice

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$120,000.00 (355,250,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH