5 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại The Education University of Hong Kong (EdUHK)

hongkong

278

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) in Creative Arts and Culture

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$140,000.00 (420,441,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Creative Arts and Culture and Bachelor of Education (Honours) (Musi ...

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$140,000.00 (420,441,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Creative Arts and Culture and Bachelor of Education (Honours) (Visu ...

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$140,000.00 (420,441,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Education (EdD) (Specialised Area - Creative Arts Education)

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

HK$120,000.00 (360,378,468 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Visual Arts Education and Creative Practice

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$120,000.00 (360,378,468 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH