5 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại The Education University of Hong Kong (EdUHK)

401

2

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) in Creative Arts and Culture

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

HK$140,000.00 (416,428,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Creative Arts and Culture and Bachelor of Education (Honours) (Musi ...

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

HK$140,000.00 (416,428,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Creative Arts and Culture and Bachelor of Education (Honours) (Visu ...

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

HK$140,000.00 (416,428,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Education (EdD) (Specialised Area - Creative Arts Education)

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2019, Tháng Một 2020

HK$120,000.00 (356,939,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Visual Arts Education and Creative Practice

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$120,000.00 (356,939,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH