1 khóa học Y (Đại Cương) tại The Chinese University of Hong Kong

hongkong

1089

2

XẾP HẠNG THE TIMES 57

MSc in Sports Medicine and Health Science

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$165,000.00 (493,969,773 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH