4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại The Chinese University of Hong Kong

hongkong

1545

3

XẾP HẠNG THE TIMES 55

B.Sc. in Food and Nutritional Sciences

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

HK$145,000.00 (429,039,094 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BBA in Hospitality and Real Estate

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

HK$145,000.00 (429,039,094 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Social Science in Sustainable Tourism

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2020

HK$117,000.00 (346,190,165 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Management of Real Estate and Hospitality Assets

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2020

HK$210,000.00 (621,366,963 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH