12 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại The Chinese University of Hong Kong

hongkong

1089

2

XẾP HẠNG THE TIMES 57

Bachelor of Arts (B.A.) in Fine Arts

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$145,000.00 (434,094,649 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (B.A.) in Music

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$145,000.00 (434,094,649 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Music (DMus)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (126,037,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Music

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - FOR STUDENTS WITH A RESEARCH MASTER’S DEGREE: NORMATIVE PERIOD - 36 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS; STUDENTS WITHOUT A RESEARCH MASTER’S: NORMATIVE PERIOD - 48 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (126,037,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Music

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$112,000.00 (335,300,694 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Visual Culture Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$110,000.00 (329,313,182 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts Programme in Social Service Management (MASSM)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$147,000.00 (440,082,161 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Fine Arts (MFA)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (126,037,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Music (MMus)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (126,037,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Music

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMATIVE PERIOD: 2 YEARS, MAXIMUM PERIOD: 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (126,037,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MPhil-PhD in History of Chinese Art

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - FOR STUDENTS WITH A RESEARCH MASTER’S DEGREE: NORMATIVE PERIOD - 36 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 72 MONTHS; STUDENTS WITHOUT A RESEARCH MASTER’S: NORMATIVE PERIOD - 48 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (126,037,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Urban Design

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$160,000.00 (479,000,992 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH