9 khóa học Báo chí tại De Montfort University

uk

868

16

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Creative Writing and Journalism BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,750.00 (414,321,423 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

English Language and Journalism BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,750.00 (414,321,423 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

English Literature and Journalism BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,750.00 (414,321,423 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Film Studies and Journalism BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,750.00 (414,321,423 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Relations and Journalism BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,750.00 (414,321,423 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Investigative Journalism MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£14,100.00 (424,867,786 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Journalism and Media BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,750.00 (414,321,423 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Journalism BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,750.00 (414,321,423 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Broadcast Journalism BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đạt xếp hạng vàng bởi Khung Giáo dục Xuất sắc của Vương quốc Anh, DMU là điểm đến đáng giá cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng du học Vương quốc Anh.

  • Đặt tại Leicester, chỉ cách London hơn một giờ di chuyển
  • Có 4 khoa trực thuộc, giảng dạy hơn 400 khóa học
  • #DMUWorks cung cấp hỗ trợ nghề nghiệp và cơ hội làm việc
  • ĐH duy nhất được UN chỉ định là Trung tâm Phát triển Bền vững.