COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

8 khóa học Báo chí tại De Montfort University

uk

491

1

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Creative Writing and Journalism BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

£14,750.00 (461,574,629 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

English Language and Journalism BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

£14,250.00 (445,928,032 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

English Literature and Journalism BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

£14,250.00 (445,928,032 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Film Studies and Journalism BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

£14,250.00 (445,928,032 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Relations and Journalism BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

£14,250.00 (445,928,032 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Investigative Journalism MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£14,600.00 (456,880,650 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Journalism and Media BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

£14,250.00 (445,928,032 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Journalism BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2021

£14,250.00 (445,928,032 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH