32 khóa học Y tế và sức khỏe tại De Montfort University

uk

718

7

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Associate Ambulance Practice Diploma of Higher Education

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Criminology with Psychology BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,250.00 (401,751,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diagnostic Radiography BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,750.00 (416,911,982 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education Studies with Psychology BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,250.00 (401,751,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Forensic Science BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,750.00 (416,911,982 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Health and Community Development Studies MA/PG Dip/PG Cert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£14,600.00 (442,684,722 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Health Psychology MSc/PG Dip/PG Cert

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,600.00 (442,684,722 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Healthcare Science (Audiology) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,750.00 (416,911,982 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Nursing and Leadership MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,600.00 (442,684,722 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

LLM Medical Law and Ethics (distance learning)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 27 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master's in Research Applied Health Studies MRes/PG Dip/PG Cert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,600.00 (442,684,722 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Medical Science BMedSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,750.00 (416,911,982 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH