34 khóa học Y tế và sức khỏe tại De Montfort University

uk

803

15

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Associate Ambulance Practice Diploma of Higher Education

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diagnostic Radiography BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Health and Community Development Studies MA/PgDip/PgCert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£14,100.00 (429,495,488 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Health Psychology MSc/PgDip/PgCert

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£14,100.00 (429,495,488 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Healthcare Science (Audiology) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Human Resource Management PG Dip/MA (Distance Learning)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

International Nursing and Leadership MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£14,100.00 (429,495,488 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM Food Law

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 27 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

LLM Medical Law and Ethics

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 27 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master's in Research Applied Health Studies MRes/PG Dip/PG Cert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Medical Science BMedSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,250.00 (434,064,589 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Midwifery BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,250.00 (434,064,589 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đạt xếp hạng vàng bởi Khung Giáo dục Xuất sắc của Vương quốc Anh, DMU là điểm đến đáng giá cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng du học Vương quốc Anh.

  • Đặt tại Leicester, chỉ cách London hơn một giờ di chuyển
  • Có 4 khoa trực thuộc, giảng dạy hơn 400 khóa học
  • #DMUWorks cung cấp hỗ trợ nghề nghiệp và cơ hội làm việc
  • ĐH duy nhất được UN chỉ định là Trung tâm Phát triển Bền vững.