16 khóa học Quản lý tại De Montfort University

uk

865

16

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Business and Management BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,750.00 (414,561,258 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Economics and Risk Management MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,600.00 (410,038,772 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Entrepreneurship and Innovation BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,750.00 (414,561,258 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management in Sport MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,000.00 (482,398,555 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cultural Events Management MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,600.00 (410,038,772 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Design Innovation MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,600.00 (410,038,772 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Design Innovation MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,600.00 (410,038,772 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Intercultural Business Communication MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Business and Management MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£13,600.00 (410,038,772 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Nursing and Leadership MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£14,100.00 (425,113,727 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Management, Law and Humanities of Sport MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Project Management MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£13,600.00 (410,038,772 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đạt xếp hạng vàng bởi Khung Giáo dục Xuất sắc của Vương quốc Anh, DMU là điểm đến đáng giá cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng du học Vương quốc Anh.

  • Đặt tại Leicester, chỉ cách London hơn một giờ di chuyển
  • Có 4 khoa trực thuộc, giảng dạy hơn 400 khóa học
  • #DMUWorks cung cấp hỗ trợ nghề nghiệp và cơ hội làm việc
  • ĐH duy nhất được UN chỉ định là Trung tâm Phát triển Bền vững.