COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

271 khóa học tại De Montfort University

uk

353

1

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Accounting and Business Management BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£14,250.00 (475,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Economics BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£14,250.00 (475,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£14,250.00 (475,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười 2021

£14,600.00 (486,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Acting (Creative Performance Practice) - 2 Year Accelerated Degree BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2022

£14,250.00 (475,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting for Stage and Screen BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Chín 2022

£14,250.00 (475,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Biomedical Science MSc/PG Dip/PG Cert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười 2021

£15,100.00 (503,333,333 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advertising and Marketing Communications BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£14,250.00 (475,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advertising and Public Relations Management MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười 2021

£14,600.00 (486,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Aeronautical Engineering BEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£14,750.00 (491,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical Engineering MEng MEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£14,750.00 (491,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical Engineering MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười 2021

£16,100.00 (536,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH