6 khóa học tại Textile and Fashion Industry Training Centre

singapore

265

Advanced Certificate in Fashion Business

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 5 MONTHS (PART-TIME)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Certificate in Fashion Technology (Apparel Design and Product Development)

43 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 7 MONTHS (PART-TIME)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bespoke Series: Men's Oxford Shoes

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 144 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Apparel Design and Product Development

63 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4.5 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Fashion Business

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Footwear Design and Product Development

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH