8 khóa học trực tuyến tại Coventry University

uk

2616

43

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Construction Management with BIM MSc (Online)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021, 17 Tháng Một 2022

£16,600.00 (527,219,385 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Construction Project and Cost Management MSc (Online)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021, 17 Tháng Một 2022

£16,600.00 (527,219,385 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Cyber Security MSc (Online)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022, Tháng Năm 2022

£16,600.00 (527,219,385 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Emergency Management and Resilience MSc (Online)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Forensic Psychology and Mental Health MSc Online

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£16,600.00 (527,219,385 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Master of Business Administration (Sustainable Tourism) Online

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£18,950.00 (601,855,864 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Nursing MSc (Online)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022, Tháng Năm 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Postgraduate Certificate in Emergency Preparedness and Management (Online)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022, Tháng Năm 2022

£5,533.00 (175,729,208 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Coventry University

Trải nghiệm sinh viên là trọng tâm của trường. Năm 2019, nhà trường tự hào với xếp hạng Đại học của Năm tại Vương quốc Anh về trải nghiệm sinh viên.

  • Nằm trong top 5 thành phố sinh viên tốt nhất UK
  • Trường Đại học của năm về trải nghiệm sinh viên (2019)
  • 11.000 sinh viên quốc tế từ 130 quốc gia theo học
  • Hơn 250 khóa học và chương trình đào tạo