16 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Coventry University

uk

2495

62

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Academic Writing Development and Research PGDip

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Career Development and Management PGDip, MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,800.00 (418,105,279 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Childhood, Youth and Education Studies BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Early Childhood Development and Learning BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Tư 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Early Childhood Development and Learning HNC

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Early Childhood Development and Learning HND

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Engineering (Foundation Year) Foundation Certificate

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Engineering (Foundation Year) Foundation Certificate

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

English Language and Teaching English as a Foreign Language (TEFL) BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

English Language Teaching and Applied Linguistics PgCert, PGDip, MA

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£14,700.00 (445,373,015 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PGCE Postgraduate Certificate in Education

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£4,000.00 (121,189,936 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

PGCE with QTS Postgraduate Certificate in Education with Qualified Teacher Status

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£7,500.00 (227,231,130 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trải nghiệm sinh viên là trọng tâm của trường. Năm 2019, nhà trường tự hào với xếp hạng Đại học của Năm tại Vương quốc Anh về trải nghiệm sinh viên.

  • Nằm trong top 5 thành phố sinh viên tốt nhất UK
  • Trường Đại học của năm về trải nghiệm sinh viên (2019)
  • 11.000 sinh viên quốc tế từ 130 quốc gia theo học
  • Hơn 250 khóa học và chương trình đào tạo