17 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Coventry University

uk

3213

51

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Academic Writing Development and Research MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Academic Writing Development and Research PGDip

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Academic Writing Development PGCert

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Childhood, Youth and Education Studies BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£13,250.00 (403,603,916 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Early Childhood Development and Learning BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Early Childhood Development and Learning HNC

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Early Childhood Development and Learning HND

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Engineering (Foundation Year) Foundation Certificate

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Engineering (Foundation Year) Foundation Certificate

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

English Language and Teaching English as a Foreign Language (TEFL) BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£13,250.00 (403,603,916 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

English Language Teaching and Applied Linguistics PgCert, PGDip, MA

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£14,000.00 (426,449,421 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Practice Education PGC

38 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£4,383.00 (133,509,129 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Khoảng 40% tổng số sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia trên thế giới

  • Danh hiệu Đại học của năm tại Anh về trải nghiệm sinh viên
  • Xếp thứ 2 về Chất lượng Giáo dục Xuất sắc
  • Một trong năm thành phố tốt nhất cho sinh viên tại Anh Quốc
  • Campus trong khu trung tâm sôi động và náo nhiệt ở thành phố