10 khóa học Công tác xã hội tại Coventry University

uk

3800

50

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Health and Social Care (Foundation Year) Foundation Certificate

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Health and Social Care BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Health and Social Care HNC

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Health and Social Care HND

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Learning Disabilities Nursing BSc (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Public Health and Community Studies BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Public Health and Community Studies HNC

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Public Health and Community Studies HND

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Social Work BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Social Work MA

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£14,000.00 (405,383,588 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Khoảng 40% tổng số sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia trên thế giới

  • Danh hiệu Đại học của năm tại Anh về trải nghiệm sinh viên
  • Xếp thứ 2 về Chất lượng Giáo dục Xuất sắc
  • Một trong năm thành phố tốt nhất cho sinh viên tại Anh Quốc
  • Campus trong khu trung tâm sôi động và náo nhiệt ở thành phố