2 khóa học Đa phương tiện tại Coventry University

3574

49

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Digital Media BA (Hons)

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Multimedia Computing BA (Hons)

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Coventry vừa được xếp hạng thứ 12 tại UK theo Guardian University Guide 2018 và hạng Vàng theo TEF.

  • 01 trong 06 trường dẫn đầu về trải nghiệm học viên tại UK
  • Đầu tư 1 triệu GBP cho quỹ học bổng dành cho học viên quốc tế
  • Coventry, thành phố có chi phí hợp lý thứ 4 cho sinh viên ở UK
  • 89 triệu GBP dự kiến đầu tư về chỗ ở cho học viên