2 khóa học Đa phương tiện tại Coventry University

uk

3800

50

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Digital Media BA (Hons)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Multimedia Computing BA (Hons)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Khoảng 40% tổng số sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia trên thế giới

  • Danh hiệu Đại học của năm tại Anh về trải nghiệm sinh viên
  • Xếp thứ 2 về Chất lượng Giáo dục Xuất sắc
  • Một trong năm thành phố tốt nhất cho sinh viên tại Anh Quốc
  • Campus trong khu trung tâm sôi động và náo nhiệt ở thành phố