31 khóa học Quản lý tại Coventry University

uk

2476

62

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Business Analytics MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,600.00 (502,938,234 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business Management and Leadership BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business Management and Leadership HNC

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business Management and Leadership HND

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Design Management MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£14,700.00 (445,373,015 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Disaster and Emergency Management BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Disaster Management and Resilience MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,700.00 (445,373,015 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Disaster Management and Resilience MSc (Online)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,000.00 (424,164,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Emergency Management and Resilience MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,700.00 (445,373,015 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Emergency Management and Resilience MSc (Online)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Engineering Project Management MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,600.00 (502,938,234 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Event Management BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trải nghiệm sinh viên là trọng tâm của trường. Năm 2019, nhà trường tự hào với xếp hạng Đại học của Năm tại Vương quốc Anh về trải nghiệm sinh viên.

  • Nằm trong top 5 thành phố sinh viên tốt nhất UK
  • Trường Đại học của năm về trải nghiệm sinh viên (2019)
  • 11.000 sinh viên quốc tế từ 130 quốc gia theo học
  • Hơn 250 khóa học và chương trình đào tạo