12 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Hong Kong University of Science and Technology

hongkong

1444

41

XẾP HẠNG THE TIMES 47

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS (WITH A RELEVANT RESEARCH MASTER’S DEGREE), 4 YEARS (WITH A BACHELOR’S DEGREE ONLY)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (125,885,273 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in Social Science

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

HK$126,000.00 (376,758,774 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Public Policy

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (125,885,273 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Social Science

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (125,885,273 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Public Policy

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

HK$130,000.00 (388,719,370 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Economics

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

HK$245,000.00 (732,586,505 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Environmental Engineering and Management

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Environmental Science and Management

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma (PGD) in Environmental Engineering and Management

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

HK$73,500.00 (219,775,952 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma (PGD) in Environmental Science and Management

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

HK$60,000.00 (179,408,940 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Policy

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS (WITH A RELEVANT RESEARCH MASTER’S DEGREE), 4 YEARS (WITH A BACHELOR’S DEGREE ONLY)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (125,885,273 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Social Science

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS (WITH A RELEVANT RESEARCH MASTER'S DEGREE), 4 YEARS (WITH A BACHELOR'S DEGREE ONLY)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (125,885,273 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

The Hong Kong University of Science and Technology là trường đại học nghiên cứu đặc biệt với danh tiếng toàn cầu.

  • Hạng 32 trong số Các Trường Đại học Hàng đầu Thế giới
  • Hạng 1 trong số Các Trường Đại học Non trẻ Hàng đầu Thế giới
  • Hạng 16 về tỷ lệ việc làm toàn cầu trên thế giới
  • Giảng viên - 100% sở hữu bằng Tiến sĩ