59 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Hong Kong University of Science and Technology

hongkong

1552

20

XẾP HẠNG THE TIMES 56

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy (PhD) in Atmospheric Environmental Science

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 June 2021

HK$42,100.00 (125,025,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Bioengineering

10 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 June 2021

HK$42,100.00 (125,025,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Bioengineering - Scientific Computation Concentration

9 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 June 2021

HK$42,100.00 (125,025,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical and Biomolecular Engineering

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 June 2021

HK$42,100.00 (125,025,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical and Biomolecular Engineering - Energy Technology Concentra ...

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 June 2021

HK$42,100.00 (125,025,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical and Biomolecular Engineering - Nanotechnology Concentration

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 June 2021

HK$42,100.00 (125,025,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 June 2021

HK$42,100.00 (125,025,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry - Scientific Computation Concentration

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 June 2021

HK$42,100.00 (125,025,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil Engineering - Scientific Computation Concentration

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 June 2021

HK$42,100.00 (125,025,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Science and Engineering - Scientific Computation Concentra ...

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 June 2021

HK$42,100.00 (125,025,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Electronic and Computer Engineering - Scientific Computation Concen ...

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 June 2021

HK$42,100.00 (125,025,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental Science, Policy and Management

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

1 June 2021

HK$42,100.00 (125,025,313 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

The Hong Kong University of Science and Technology là trường đại học nghiên cứu đặc biệt nổi tiếng toàn cầu.

  • Hạng 27 trong số Các Trường Đại học Hàng đầu Thế giới
  • Hạng 1 trong số Các Trường Đại học Trẻ Hàng đầu Thế giới
  • Hạng 10 về tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao nhất thế giới
  • 100% giảng viên có bằng Tiến sĩ