149 khóa học tại Hong Kong University of Science and Technology

hongkong

1606

26

XẾP HẠNG THE TIMES 56

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy (PhD) in Accounting

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

HK$42,100.00 (124,795,565 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Atmospheric Environmental Science

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

HK$42,100.00 (124,795,565 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Bioengineering

12 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

HK$42,100.00 (124,795,565 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Bioengineering - Scientific Computation Concentration

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

HK$42,100.00 (124,795,565 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical and Biomolecular Engineering

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

HK$42,100.00 (124,795,565 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical and Biomolecular Engineering - Energy Technology Concentra ...

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

HK$42,100.00 (124,795,565 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical and Biomolecular Engineering - Nanotechnology Concentration

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

HK$42,100.00 (124,795,565 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

HK$42,100.00 (124,795,565 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry - Scientific Computation Concentration

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

HK$42,100.00 (124,795,565 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

HK$42,100.00 (124,795,565 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil Engineering - Energy Technology Concentration

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

HK$42,100.00 (124,795,565 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil Engineering - Nanotechnology Concentration

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

HK$42,100.00 (124,795,565 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Hong Kong University of Science and Technology

The Hong Kong University of Science and Technology là trường đại học nghiên cứu đặc biệt nổi tiếng toàn cầu.

  • Hạng 27 trong số Các Trường Đại học Hàng đầu Thế giới
  • Hạng 1 trong số Các Trường Đại học Trẻ Hàng đầu Thế giới
  • Hạng 10 về tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao nhất thế giới
  • 100% giảng viên có bằng Tiến sĩ