5 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Lingnan University

172

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) in Animation and Digital Arts

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

10 July 2019

HK$140,000.00 (416,428,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Visual Studies

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

10 July 2019

HK$140,000.00 (416,428,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Visual Studies

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 YEARS (WITH A RELEVANT MASTER'S DEGREE); 4 YEARS (WITHOUT A RELEVANT MASTER'S DEGREE)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

HK$42,100.00 (125,226,122 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in International Higher Education and Management

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2020

HK$129,000.00 (383,709,494 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Visual Studies

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

HK$42,100.00 (125,226,122 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH