5 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Lingnan University

hongkong

166

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) in Animation and Digital Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

HK$140,000.00 (420,253,974 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Visual Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

HK$140,000.00 (420,253,974 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Visual Studies

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS (WITH A RELEVANT MASTER'S DEGREE); 4 YEARS (WITHOUT A RELEVANT MASTER'S DEGREE)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (126,376,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in International Higher Education and Management

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$129,000.00 (387,234,019 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Visual Studies

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (126,376,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH