2 khóa học Giảng dạy đặc biệt tại The University of Hong Kong

hongkong

2494

6

XẾP HẠNG THE TIMES 35

Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMALLY ONE YEAR INCLUDING SUMMER SEMESTER, UP TO A MAXIMUM OF TWO YEARS

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Một 2020, 29 Tháng Sáu 2020

HK$128,000.00 (378,933,504 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Information Technology in Education

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMALLY ONE YEAR, UP TO A MAXIMUM OF TWO YEARS

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Một 2020, 29 Tháng Sáu 2020

HK$153,000.00 (452,943,954 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH