6 khóa học Học sư phạm tại The University of Hong Kong

hongkong

2639

52

XẾP HẠNG THE TIMES 35

6066 Bachelor of Arts and Bachelor of Education in Language Education - English (Double Degree)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$171,000.00 (511,438,992 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education and Bachelor of Science (Double Degree)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$171,000.00 (511,438,992 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education and Bachelor of Social Sciences (Double Degree)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$171,000.00 (511,438,992 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Education (EdD)

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

HK$107,400.00 (321,219,578 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) - Faculty of Education

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS AND 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Monthly

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2020

HK$42,100.00 (125,915,682 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) - Faculty of Education

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 MONTHS (PROBATIONARY PERIOD); 24 MONTHS (NORMATIVE STUDY PERIOD)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2020

HK$42,100.00 (125,915,682 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Hong Kong có 10 môn học nằm trong top 20 thế giới theo QS World University Rankings năm 2019 phân loại theo môn học.

  • Được công nhận là trường đại học "quốc tế' nhất trên thế giới"
  • Giảng viên thuộc top 1% các nhà khoa học hàng đầu thế giới
  • Hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học hàng đầu
  • Tỉ lệ tốt nghiệp có việc làm duy trì gần 100% trong 13 năm