5 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại The University of Hong Kong

hongkong

2476

6

XẾP HẠNG THE TIMES 36

Bachelor of Arts

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

HK$164,000.00 (485,258,009 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) - Faculty of Arts

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS AND 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Monthly

Hạn nộp đơn

31 August 2019

HK$42,100.00 (124,569,282 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Fine Arts in the field of Creative Writing in English

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 20 Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) - Faculty of Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 MONTHS (PROBATIONARY PERIOD); 24 MONTHS (NORMATIVE STUDY PERIOD)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2019, 1 Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

31 August 2019

HK$42,100.00 (124,569,282 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Urban Design

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 20 Tháng Một 2020

HK$187,000.00 (553,312,486 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH