10 khóa học Quản lý tại The University of Hong Kong

hongkong

2608

46

XẾP HẠNG THE TIMES 35

Bachelor of Engineering in Industrial Engineering and Logistics Management

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

15 July 2020

HK$171,000.00 (511,404,023 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Decision Analytics

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 July 2020

HK$171,000.00 (511,404,023 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Risk Management

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

15 July 2020

HK$171,000.00 (511,404,023 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Transport Policy and Planning

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

HK$135,000.00 (403,740,018 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Global Management

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Laws in Arbitration and Dispute Resolution

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

HK$164,000.00 (490,469,355 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Business Analytics

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Engineering (Industrial Engineering and Logistics Management)

48 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM ONE YEAR, MAXIMUM TWO YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Engineering (Infrastructure Project Management)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM ONE YEAR, MAXIMUM TWO YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Social Sciences in the Field of Nonprofit Management

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2021

HK$161,600.00 (483,291,755 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Hong Kong có 10 môn học nằm trong top 20 thế giới theo QS World University Rankings năm 2019 phân loại theo môn học.

  • Được công nhận là trường đại học "quốc tế' nhất trên thế giới"
  • Giảng viên thuộc top 1% các nhà khoa học hàng đầu thế giới
  • Hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học hàng đầu
  • Tỉ lệ tốt nghiệp có việc làm duy trì gần 100% trong 13 năm