5 khóa học Kế toán tại The University of Hong Kong

hongkong

2542

46

XẾP HẠNG THE TIMES 35

Bachelor of Business Administration in Accounting and Finance

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$171,000.00 (511,304,450 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics and Finance

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$171,000.00 (511,304,450 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Finance in Asset Management and Private Banking

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$171,000.00 (511,304,450 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Accounting (MAcct)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - One year to two years

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

HK$318,000.00 (950,846,871 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Finance

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

HK$396,000.00 (1,184,073,462 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Hong Kong có 10 môn học nằm trong top 20 thế giới theo QS World University Rankings năm 2019 phân loại theo môn học.

  • Được công nhận là trường đại học "quốc tế' nhất trên thế giới"
  • Giảng viên thuộc top 1% các nhà khoa học hàng đầu thế giới
  • Hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học hàng đầu
  • Tỉ lệ tốt nghiệp có việc làm duy trì gần 100% trong 13 năm