Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

162 khóa học tại The University of Hong Kong

hongkong

2357

83

XẾP HẠNG THE TIMES 30

Bachelor of Arts

58 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

HK$171,000.00 (502,941,176 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts and Bachelor of Education in Language Education - Chinese (Double Degree)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

HK$171,000.00 (502,941,176 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts and Bachelor of Education in Language Education - English (Double Degree)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

HK$171,000.00 (502,941,176 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts and Bachelor of Laws

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

HK$171,000.00 (502,941,176 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts and Sciences

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

HK$171,000.00 (502,941,176 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts and Sciences in Applied Artificial Intelligence (BASc(AppliedAI))

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

HK$171,000.00 (502,941,176 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts and Sciences in Design+

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

HK$171,000.00 (502,941,176 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts and Sciences in Financial Technology

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

HK$171,000.00 (502,941,176 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts and Sciences in Global Health and Development

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

HK$171,000.00 (502,941,176 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Architectural Studies

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

HK$171,000.00 (502,941,176 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Landscape Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

HK$171,000.00 (502,941,176 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Urban Studies

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

HK$171,000.00 (502,941,176 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The University of Hong Kong

HKU đào tạo "SV tốt nghiệp có khả năng tuyển dụng nhất Hồng Kông" và xếp hạng 10 về danh sách "SV tốt nghiệp có khả năng tuyển dụng nhất thế giới".

  • Số 1 Hồng Kông - Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS năm 2022
  • Tại một trong các thành phố quốc tế nhất thế giới - Hồng Kông
  • Xếp hạng 22 thế giới – theo Xếp hạng Đại học Thế giới QS 2022
  • 9 trong số các ngành học được xếp hạng trong top 25 toàn cầu

Tư vấn du học