15 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Hong Kong Baptist University

hongkong

568

2

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

BA (Hons) in English Language and Literature and BEd (Hons) in English Language Teaching

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (420,253,974 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in History and Bachelor of Education (Honours) in Personal, Social and ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (420,253,974 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) in History and Bachelor of Education (Hons) in Liberal Studies Teaching

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (420,253,974 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Honours) in Early Childhood Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

HK$58,720.00 (176,266,524 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Social Sciences (Honours) in Geography and Bachelor of Education (Honours) in Persona ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (420,253,974 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Social Sciences (Honours) in Sociology and Bachelor of Education (Honours) in Persona ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (420,253,974 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Social Sciences (Hons) in Geography and Bachelor of Education (Hons) in Liberal Studi ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (420,253,974 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSocSc (Hons) in Sociology and BEd (Hons) in Liberal Studies Teaching

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (420,253,974 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Education (EdD)

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

HK$88,000.00 (264,159,641 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Education Studies (EDUC)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 - 48 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (MEd)

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

HK$123,750.00 (371,474,495 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Education Studies (EDUC)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH