3 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại Hong Kong Baptist University

hongkong

982

3

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Associate of Arts in Tourism and Hospitality Management

13 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

HK$66,340.00 (196,315,312 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Physical Education and Recreation Management

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

HK$140,000.00 (414,292,186 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Sciences (Honours) in Sport and Recreation Leadership

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

HK$82,500.00 (244,136,467 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH