1 khóa học Nghệ Thuật Biểu Diễn (Đại Cương) tại Hong Kong Baptist University

hongkong

410

1

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Music (Honours) in Creative Industries

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$120,000.00 (358,869,552 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH