5 khóa học Xã hội học tại Hong Kong Baptist University

hongkong

776

2

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Social Sciences (Honours) in Sociology and Bachelor of Education (Honours) in Persona ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (419,710,214 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSocSc (Hons) in Sociology and BEd (Hons) in Liberal Studies Teaching

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (419,710,214 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSocSc (Hons) in Sociology and BSocSc (Hons) in China Studies (Sociology Concentration)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (419,710,214 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology (SOC)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 - 48 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Sociology (SOC)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH