7 khóa học Y tế và sức khỏe bậc đại học tại Hong Kong Baptist University

hongkong

501

1

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Associate of Science in Health Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$68,500.00 (204,825,207 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Science in Nutrition and Food Management

8 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$68,500.00 (204,825,207 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Science in Psychology

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$68,500.00 (204,825,207 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) - Human Resources Management Concentration

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (418,620,860 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Chinese Medicine and Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$120,000.00 (358,817,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Pharmacy (Hons) in Chinese Medicine

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$120,000.00 (358,817,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Social Sciences (Honours) in Psychology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$82,500.00 (246,687,293 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH