8 khóa học Y tế và sức khỏe bậc đại học tại Hong Kong Baptist University

hongkong

882

3

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Associate of Science in Food Safety and Environmental Health

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

HK$66,340.00 (196,353,039 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate of Science in Health Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

HK$66,340.00 (196,353,039 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate of Science in Nutrition and Food Management

8 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

HK$66,340.00 (196,353,039 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate of Science in Psychology

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

HK$66,340.00 (196,353,039 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration (Honours) - Human Resources Management Concentration

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (414,371,804 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Chinese Medicine and Bachelor of Science (Honours) in Biomedical Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (414,371,804 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Pharmacy (Honours) in Chinese Medicine

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (414,371,804 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Sciences (Honours) in Psychology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$82,500.00 (244,183,385 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH