16 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Hong Kong Baptist University

hongkong

929

3

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Associate of Arts in Business Administration

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2019

HK$66,340.00 (196,394,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate of Arts in Chinese for Professional Purposes

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2019

HK$66,340.00 (196,394,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate of Arts in Creative Media Writing

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2019

HK$66,340.00 (196,394,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate of Arts in Entrepreneurship and Management

8 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2019

HK$66,340.00 (196,394,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate of Arts in Music Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2019

HK$66,340.00 (196,394,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate of Arts in Visual Arts

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2019

HK$66,340.00 (196,394,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Creative and Professional Writing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

HK$140,000.00 (414,459,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Music

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

HK$140,000.00 (414,459,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Music Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

HK$82,500.00 (244,234,856 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Visual Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

HK$140,000.00 (414,459,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Academy of Visual Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Music (MUS)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH