16 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Hong Kong Baptist University

hongkong

670

2

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Associate of Arts in Business Administration

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

3 July 2020

HK$140,000.00 (420,441,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Arts in Chinese for Professional Purposes

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

3 July 2020

HK$68,500.00 (205,716,042 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Arts in Creative Media Writing

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

3 July 2020

HK$68,500.00 (205,716,042 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Arts in Music Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

3 July 2020

HK$68,500.00 (205,716,042 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Arts in Visual Arts

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

3 July 2020

HK$68,500.00 (205,716,042 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Music Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$82,140.00 (246,679,061 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) in Visual Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (420,441,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Music

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (420,441,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts (Hons) in Acting for Global Screen

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (420,441,546 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music (Honours) in Creative Industries

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$120,000.00 (360,378,468 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Academy of Visual Arts

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 - 48 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Music (MUS)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 - 48 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH