34 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Hong Kong Baptist University

hongkong

562

2

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Associate of Science in Environmental Conservation Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

HK$68,500.00 (205,072,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Science in Financial Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

HK$68,500.00 (205,072,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Science in Geography and Resources Management

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

HK$68,500.00 (205,072,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Science in History and Hong Kong Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

HK$68,500.00 (205,072,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Science in Life Science

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

HK$68,500.00 (205,072,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Science in Social and Public Policy Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

HK$68,500.00 (205,072,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Science in Sport and Recreation Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

HK$68,500.00 (205,072,300 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.A. (Hons) in Physical Education & Recreation Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (419,125,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Chinese Medicine and Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$120,000.00 (359,250,744 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Hons) in Applied Biology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (419,125,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Social Sciences (Honours) in Environment and Resources Management

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$85,140.00 (254,888,403 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc (Hons) in Analytical and Testing Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (419,125,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH