1 khóa học Giáo dục cho người lớn tại City University of Hong Kong

hongkong

594

1

XẾP HẠNG THE TIMES 126

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in English

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (418,620,860 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH