1 khóa học Giáo dục cho người lớn tại City University of Hong Kong

hongkong

381

XẾP HẠNG THE TIMES 126

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in English

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

HK$140,000.00 (416,553,928 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH