1 khóa học Giáo dục cho người lớn tại City University of Hong Kong

hongkong

796

2

XẾP HẠNG THE TIMES 126

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in English

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

HK$140,000.00 (414,371,804 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH