5 khóa học Y tế và sức khỏe tại City University of Hong Kong

hongkong

650

1

XẾP HẠNG THE TIMES 126

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Social Sciences in Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (419,125,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Doctor of Philosophy (PhD) in Infectious Diseases and Public Health

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - STUDENTS WHO ALREADY HOLD A MASTER’S DEGREE NORMALLY TAKE 3 YEARS / 4 YEARS; AND STUDENTS WITH A BACHELOR’S DEGREE BUT WITHOUT A MASTER’S DEGREE USUALLY TAKE 4 YEARS.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Social and Behavioural Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - STUDENTS WHO ALREADY HOLD A MASTER’S DEGREE NORMALLY TAKE 3 YEARS / 4 YEARS; AND STUDENTS WITH A BACHELOR’S DEGREE BUT WITHOUT A MASTER’S DEGREE USUALLY TAKE 4 YEARS.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Social Science in Counselling

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMAL STUDY PERIOD: 1 YEAR, MAXIMUM STUDY PERIOD: 2.5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$141,300.00 (423,017,751 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Social Science in Psychology

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMAL DURATION: 1 YEAR; MAXIMUM STUDY PERIOD: 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2021

HK$155,430.00 (465,319,526 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH