5 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại City University of Hong Kong

hongkong

808

1

XẾP HẠNG THE TIMES 110

Khóa học tiếng Anh

Master of Arts in China Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMAL STUDY PERIOD: 1 YEAR, MAXIMUM STUDY PERIOD: 2.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 13 Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2020

HK$127,170.00 (376,282,079 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Chinese

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMAL STUDY PERIOD: 1 YEAR, MAXIMUM STUDY PERIOD: 2.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 13 Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2020

HK$141,300.00 (418,091,199 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Modern Asian Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMAL STUDY PERIOD: 1 YEAR, MAXIMUM STUDY PERIOD: 2.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 13 Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2020

HK$162,000.00 (479,340,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Urban Management

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMAL STUDY PERIOD: 1 YEAR, MAXIMUM STUDY PERIOD: 2.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 13 Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2020

HK$141,300.00 (418,091,199 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Fine Arts in Creative Media

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMAL STUDY PERIOD: 2 YEARS, MAXIMUM PERIOD OF STUDY: 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 13 Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2020

HK$263,520.00 (779,726,772 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH