249 khóa học tại University of Bolton

uk

243

1

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Accountancy and Financial Management MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£12,450.00 (415,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy with foundation year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£11,650.00 (388,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AdvDip(CPD) Teaching and Supporting Learning in Higher and Professional Education (HE7)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 15 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Animation and Illustration BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£12,450.00 (415,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation and Illustration with foundation year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£11,650.00 (388,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art and Design with foundation year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£11,650.00 (388,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Automotive Performance Engineering (Motorsport) BEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£12,450.00 (415,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Automotive Performance Engineering (Motorsport) with foundation year BEng (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£11,650.00 (388,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biomedical Engineering BEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£12,450.00 (415,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biomedical Engineering with foundation year BEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£11,650.00 (388,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management (Enterprise) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£12,450.00 (415,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH