186 khóa học tại Aston University, Birmingham

uk

597

5

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Business and Management MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£18,850.00 (542,416,607 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Leadership and Analytics MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,850.00 (542,416,607 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Leadership and Entrepreneurship MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,850.00 (542,416,607 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Marketing and Leadership MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£19,850.00 (571,192,023 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Professional Engineering MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Một 2021, Tháng Tư 2021, Tháng Bảy 2021

£6,600.00 (189,917,751 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Strategy and Leadership MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£20,350.00 (585,579,732 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Supply Chain Leadership and Management MSc

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£15,600.00 (448,896,502 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£18,850.00 (542,416,607 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Hearing Therapy Practice MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Applied Chemistry BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£19,400.00 (558,243,086 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Artificial Intelligence MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£19,450.00 (559,681,857 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH