COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

173 khóa học tại Aston University, Birmingham

uk

373

7

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Finance BSc (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£15,950.00 (531,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

£19,250.00 (641,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Hearing Therapy Practice MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Artificial Intelligence (including Professional Practice) MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 22 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£22,350.00 (745,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Artificial Intelligence MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£19,450.00 (648,333,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Chemistry BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£19,800.00 (660,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Artificial Intelligence (including Professional Practice) MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 22 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£22,350.00 (745,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Artificial Intelligence MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£19,850.00 (661,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Artificial Intelligence with Business Strategy MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£19,850.00 (661,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biochemistry BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£19,300.00 (643,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biological Sciences BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£19,300.00 (643,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biomedical Engineering BEng (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£19,800.00 (660,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Aston University

Aston University là một trường hàng đầu ở Anh, chú trọng đến việc làm và trải nghiệm thực tế cho sinh viên.

  • Trường đại học của năm (Guardian 2020)
  • Đại học kinh doanh xuất sắc (THE Awards 2020)
  • Nhiều học bổng dành cho sinh viên quốc tế
  • Tọa lạc tại Birmingham (thành phố lớn thứ hai ở Anh)