Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

7 khóa học tại University of Huddersfield International Study Centre

uk

33

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

International Foundation Year Art, Media & Architecture

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

£12,900.00 (430,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation Year Business, Management & Law

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

£12,900.00 (430,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation Year Engineering, Computing & Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

£12,900.00 (430,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

International Foundation Year Health & Human Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

£12,900.00 (430,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

International Year One Business, Management & Marketing

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

£13,300.00 (443,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

International Year One Engineering & Computer Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

£13,300.00 (443,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Pre-Master's in Business, Management & Marketing

7 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 12 tuần

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022, 12 Tháng Sáu 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học