14 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Malaya

malaysia

2359

50

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Accounting

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Muamalat Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Actuarial Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Sport Management Science

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Management

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

RM77,840.00 (442,553,054 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Business and Accountancy

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

RM44,216.00 (251,386,509 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics and Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Sáu 2021

RM52,970.00 (301,156,671 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Accounting (Reporting and Management Accountability)

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - TOTAL OF 46 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

RM29,600.00 (168,288,417 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Educational Management

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

RM28,038.00 (159,407,792 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Management (MM)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - TOTAL OF 43 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

RM43,405.00 (246,775,633 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Marketing

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - TOTAL OF 42 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Chín 2021

RM35,865.00 (203,907,570 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UM là trường đại học duy nhất của Malaysia lọt vào Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới và Top 1% các trường đại học trên thế giới.

  • Đứng thứ 70 Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới QS 2020
  • Có hơn 200 chương trình đẳng cấp thế giới để bạn lựa chọn
  • Cựu Thủ tướng Malaysia cũng là một cựu sinh viên của UM
  • 32 khóa lọt Bảng xếp hạng 200 môn học hàng đầu thế giới của QS