17 khóa học Học sư phạm tại University of Malaya

malaysia

3120

69

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Doctor of Philosophy (PhD) - Education (By Research)

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS (2 YEARS); MAXIMUM OF 12 SEMESTERS (6 YEARS)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM31,095.00 (169,138,121 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Education (Mixed mode)

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM65,805.00 (357,939,671 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Leadership

10 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM31,095.00 (169,138,121 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (Curriculum and Development)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM40,357.50 (219,520,557 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (Early Childhood Education)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 42 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM39,127.50 (212,830,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (Educational Psychology)

35 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM42,300.00 (230,086,590 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (Islamic Education)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM40,357.50 (219,520,557 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (Mathematics Education)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM40,357.50 (219,520,557 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (Measurement and Evaluation)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM42,300.00 (230,086,590 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (Physical and Health Education)

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM40,357.50 (219,520,557 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (Planning and Administration)

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 50 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM42,407.50 (230,671,326 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (Science Education)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM40,357.50 (219,520,557 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UM là trường đại học duy nhất của Malaysia lọt vào Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới và Top 1% các trường đại học trên thế giới.

  • Đứng thứ 70 Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới QS 2020
  • Có hơn 200 chương trình đẳng cấp thế giới để bạn lựa chọn
  • Cựu Thủ tướng Malaysia cũng là một cựu sinh viên của UM
  • 32 khóa lọt Bảng xếp hạng 200 môn học hàng đầu thế giới của QS