6 khóa học Nghệ thuật tại University of Malaya

malaysia

2963

65

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Malay Arts

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Art and Social Science

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - WITHIN 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM30,963.00 (170,947,478 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Art (Visual Arts)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 3 SEMESTERS AND MAXIMUM OF 8 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (Malaysian History)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 2 OR 3 SEMESTERS; MAXIMUM 8 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM25,455.00 (140,537,676 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (Visual Arts Education)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM42,300.00 (233,539,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy (Arts) By Research

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM53,450.00 (295,098,754 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UM là trường đại học duy nhất của Malaysia lọt vào Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới và Top 1% các trường đại học trên thế giới.

  • Đứng thứ 70 Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới QS 2020
  • Có hơn 200 chương trình đẳng cấp thế giới để bạn lựa chọn
  • Cựu Thủ tướng Malaysia cũng là một cựu sinh viên của UM
  • 32 khóa lọt Bảng xếp hạng 200 môn học hàng đầu thế giới của QS