22 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Malaya

null

4589

80

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Early Childhood Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) - Education (By Research)

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS (2 YEARS); MAXIMUM OF 12 SEMESTERS (6 YEARS)

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

RM31,095.00 (173,082,699 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) - Education (Mixed mode)

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

RM65,805.00 (366,287,410 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) - Educational Leadership

17 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

RM31,095.00 (173,082,699 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Curriculum and Development) By Mixed Mode

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

RM40,357.50 (224,640,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Early Childhood Education) By Mixed Mode

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 42 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

RM39,127.50 (217,793,643 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Educational Psychology) By Mixed Mode

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

RM42,300.00 (235,452,587 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Islamic Education) By Mixed Mode

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

RM40,357.50 (224,640,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Mathematics Education) By Mixed Mode

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

RM40,357.50 (224,640,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Measurement and Evaluation) By Mixed Mode

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

RM42,300.00 (235,452,587 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Physical and Health Education) By Mixed Mode

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

RM40,357.50 (224,640,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Planning and Administration) By Mixed Mode

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 50 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Hai 2020

RM42,407.50 (236,050,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Malaya là trường đại học duy nhất của Malaysia có mặt trong Top 100 Đại học toàn Thế giới của QS World University Rankings.

  • Trường Đại học số 1 và danh giá nhất tại Malaysia
  • Có hơn 700 quan hệ hợp tác quốc tế
  • Một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới
  • Hợp tác với những học giả Nobel hàng đầu