25 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Malaya

null

4289

79

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Early Childhood Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) - Education (By Research)

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS (2 YEARS); MAXIMUM OF 12 SEMESTERS (6 YEARS)

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM31,095.00 (177,584,447 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Education (Mixed mode)

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM65,805.00 (375,814,263 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Leadership

14 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM31,095.00 (177,584,447 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arabic Language Education

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 42 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM27,015.00 (154,283,448 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Curriculum and Development)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM40,357.50 (230,482,853 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Early Childhood Education)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 42 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM39,127.50 (223,458,287 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Educational Psychology)

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM42,300.00 (241,576,527 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Islamic Education)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM40,357.50 (230,482,853 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Mathematics Education)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM40,357.50 (230,482,853 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Measurement and Evaluation)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM42,300.00 (241,576,527 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Physical and Health Education)

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM40,357.50 (230,482,853 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Malaya là trường đại học duy nhất của Malaysia có mặt trong Top 100 Đại học toàn Thế giới của QS World University Rankings.

  • Trường Đại học số 1 và danh giá nhất tại Malaysia
  • Có hơn 700 quan hệ hợp tác quốc tế
  • Một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới
  • Hợp tác với những học giả Nobel hàng đầu