52 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Malaya

null

4289

79

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Counselling

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Dental Surgery

106 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

101 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing Science

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Biohealth Science

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Dental Public Health (DrDPH)

18 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM152,500.00 (870,931,923 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Medicine (MD) - By Research

20 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM63,435.00 (362,279,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Dentistry

14 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Chín 2020

RM75,860.00 (433,238,660 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine By Research

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - WITHIN 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Chín 2020

RM64,515.00 (368,447,036 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Public Health (DrPH) - By Mixed Mode

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 4 SEMESTERS AND MAXIMUM 12 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM69,250.00 (395,488,758 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Anaesthesiology (MAnaes)

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Clinical Dentistry (Oral and Maxillofacial Surgery)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

RM61,743.00 (352,616,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Malaya là trường đại học duy nhất của Malaysia có mặt trong Top 100 Đại học toàn Thế giới của QS World University Rankings.

  • Trường Đại học số 1 và danh giá nhất tại Malaysia
  • Có hơn 700 quan hệ hợp tác quốc tế
  • Một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới
  • Hợp tác với những học giả Nobel hàng đầu